Skogs­skötsel i Skaraborg

Ta hjälp av oss på Pärs Skog & Mark för professionell
skogsskötsel i Skaraborg med omnejd.

Vi ger din skog den vård den förtjänar, med rätt utrustning och kompetens.

Skogsskötsel i Skaraborg

Ta hjälp av oss på Pärs Skog & Mark för professionell skogsskötsel i Skaraborg med omnejd. Vi ger din skog den vård den förtjänar, med rätt utrustning och kompetens. Våra tjänster innefattar allt från röjning och gallring till plantering av ny skog.

Om du behöver röja upp i hagar eller gräs finns vi här för dig, med skogsskötsel helt enligt dina önskemål. Genom att låta oss sköta om din skog på regelbunden basis hålls den i gott skick. Allt enligt PEFC-certifiering, vilket innebär att vi verkar för ett hållbart skogsbruk i Skaraborgs skogar.

Låt oss sköta om skogen genom gallring

Genom att röja ordentligt i skogen banas väg för enklare gallring. Gallringen är till för att de starkaste och friskaste träden ska kunna växa obehindrat. Ungskogar måste gallras i rätt tid, så att träden inte står för tätt och blir långa och vaga.

Under vår skogsskötsel hittar vi stammarna med högsta kvalitet och låter de växa upp under optimala förhållanden. Det gör skogen starkare, tåligare för stormar och mer värdefull. Svaga eller sjuka träd tas bort, till förmån för ett friskare bestånd. Träden får mer utrymme att leva och växa, tack vare tillräckligt med vatten och näring, samtidigt som exponeringen för solljus ökar både på marken och bland lövverk.

Efter gallringen kan trädens kronor växa ut som de ska, med kraftigare stammar. Allt för att din skog ska må så bra som möjligt.

Vi tar hand om din skog med rätt röjning

Kanske behöver din skog lite extra omsorg, efter att inte ha skötts om på länge? Då ska du kontakta oss, så hjälper vi dig med all form av röjning och skogsskötsel. Att röja i sin skog kan jämföras med att sköta om sin trädgård, där plantor oavsett storlek måste ha tillräckligt med utrymme för att växa sig stora och starka. Det gäller även unga träd, som mår bättre och blir mer värdefulla med kontinuerlig röjning.

Om du har en tallskog kan tallen ta skada av att trängas med för mycket björk. Med vår röjning får skogen rätt balans, så att ditt prioriterade trädbestånd gagnas. Kanske inför gallring eller avverkning. Ett smart sätt att röja är genom lövröjning, där målet med barrskogar ofta är att ta bort lövstammar som annars kan motverka dina barrträds utveckling.

Ungskogar behöver också tas om hand genom röjning, för att få skogen att växa så som du vill. Annars växer skogen utan kontroll och kan aldrig formas på samma sätt igen. Det är bra att se över sin skog sent på hösten och vintern, när merparten av löven fallit och stammarna är lättare att urskilja. Dessutom är det enklare att röja när det är som minst växtlighet, även om vi hjälper dig alla årstider. Röjningen kan ske under hela året, så länge inte snön är allt för djup.

Plantera ny skog i Skaraborg

Vänd dig till oss om du behöver plantera nya plantor i din skog. Oftast planteras ny skog ett till tre år efter avverkning. Det är en viktig del av skogens föryngring, eftersom ny skog i många fall uppstår genom plantering av nya plantor.

Självföryngring förekommer också, men ger naturligtvis inte samma kontroll över utvecklingen. I samband med föryngringen och planteringen kan gräsröjning behövas. Det är en av våra tjänster inom skogsskötsel, så att din nya skog får rätt förutsättningar att växa.

Plantorna kan bli undertryckta om konkurrensen i markvegetationen är allt för stark. Ytvegetationen utgör också ett hot, där gräsets tillväxt gynnas när skog runtomkring har avverkats. Om det finns för mycket högt gräs i anslutning till de nya plantorna riskerar dessa att bli övertäckta och dö på grund av brist på ljus. Vi röjer undan gräs och annan konkurrerande växtlighet, så att skogsplantorna får tillräckligt med plats.

Behovet av gräsröjning bör ses över regelbundet under minst två år efter att de nya träden har planterats. Om du behöver röja fram eller sköta om nuvarande hagar i den skog, kommer vi med rätt utrustning för jobbet. Välskötta hagar ger en trivsam skog, som gynnar artrikedomen.

Kolla gärna vår Facebooksida för lite exempel på jobb som har utförts.