Trädfällning

Anlita Pärs Skog & Mark för professionell trädfällning
i Skaraborg med omnejd.

Vi tar hand om dina träd!

Få hjälp med professionell trädfällning 

Har du träd som behöver fällas av riktiga proffs? Anlita oss, så hjälper vi dig med trädfällning i hela Skaraborg med omnejd. Vi är snabbt på plats hos dig som kund för att undersöka trädets förutsättningar.

Oavsett hur många träd som behöver fällas tar vi hand om uppdraget noggrant och effektivt. Alltid med högsta möjliga fokus på säkerhet, för en trygg och säker trädfällning enligt konstens alla regler. 

Så går det till när vi fäller ditt träd

Först kommer vi dig till för att kontrollera omständigheterna kring trädet, för att se över eventuella omkringliggande byggnader, elledningar, vägar eller andra hinder. Här ingår att leta efter sjukdomar hos trädet, eftersom sjuka träd i möjligaste mån måste fällas i dess naturliga fallriktning.

Om trädet måste vinschas ner med lina och vinsch eller fällas sektionsvis, har vi rätt utrustning för uppdraget. Noggrann planering är A och O för en lyckosam trädfällning och vi planerar uppdraget in i minsta detalj. 

Därför ska du låta oss fälla ditt träd

Vi har rätt utbildning och kompetens för att fälla träd under alla förhållanden. Vid behov forslar vi självklart bort träd och grenar efter avslutat arbete.

Behöver du ved? Vi fixar det utan problem! Med ordentliga fordon för bortforsling och modern utrustning för trädfällning och rensning, tar vi hand om allt från planering till iordningställning av närmiljön när jobbet är avklarat.

Våra tjänster anpassas alltid för varje enskild kund, eftersom alla trädfällningar är unika. Faktorer som påverkar trädfällningen är bland annat trädslag, omgivning, ålder, sjukdomar, tjocklek och längd. Därför har vi en bred arsenal av modern utrustning, som får jobbet gjort oberoende av hur stort eller hårt trädet är.

Vi är måna om skogarna i Skaraborg och utför trädfällningar som både gynnar dig som kund och miljön. Du kan känna dig trygg med att låta oss ta hand om dina träd, för ett långvarigt samarbete. 

 

 

Vår trädfällning till steg för steg:

  • Centralt är att slå fast trädets fallriktning, så att trädet helt enkelt inte skadar omgivningen. Med vår långa erfarenhet av att fälla träd i Skaraborg tar vi snabbt reda på fallriktningen efter en professionell besiktning. 
  • I vissa fall kan vi behöva rensa upp i trädets fallriktning, så att inga känsliga objekt är i vägen. Vi banar även väg för en smidig reträtt.
  • I den mån det behövs så kvistar vi stammen innan trädfällningen, för att minimera trädets påverkan på närmiljön efter fallet. 
  • När det är dags att fälla trädet sågar vi ut riktskär och fällskär, som gör det möjligt att detaljstyra trädets fall till marken. Allt för att undvika kollision och kostsamma skador.
  • Efter trädfällningen hjälper vi gärna till med att forsla bort resterna, eller kapar till ved om du så önskar. 

 

Kolla gärna vår Facebooksida för lite exempel på jobb som har utförts.